על זכאות לאזרחות גרמנית והתהליך לקבלתה

אזרחות גרמנית מעניקה שורה ארוכה של הטבות, הנובעות מכך שגרמניה הינה חברה באיחוד האירופי. חשוב לדעת שהחל משנת 2021 הורחב באופן משמעותי מעגל הזכאים לאזרחות, כך שכבר אין הבדל בין צאצאות לגבר או לאישה, ובמקרים רבים אף אין צורך שהאדם שבגינו מבקשים היה אזרח גרמניה. 

אזרחי גרמניה יכולים להוציא דרכון גרמני וליהנות מזכויות והטבות רבות. בין היתר, הם יכולים להתגורר בכל אחת ממדינות האיחוד, לעבוד במדינות האיחוד באופן חוקי וללא הוצאת מסמכים ואישורים, לנהל עסקים במדינות האיחוד האירופי, ללמוד בתנאים מועדפים ואף בחינם במוסדות רבים באירופה, לנוע באופן חופשי בתוך האיחוד, לקבל אשרות כניסה למדינות שלא ניתן להיכנס אליהן עם דרכון ישראלי, ליהנות מהקלות בויזה למדינות מסוימות, ועוד.

אז מי זכאי לאזרחות גרמנית?

כבר בשנת 2019 משרד הפנים הגרמני הוציא מספר תקנות המרחיבות זכאות לאזרחות גרמנית, ואילו בשנת 2021 ניתנה גושפנקא חזקה לכך באמצעות תיקונים לחוק הגרמני. חשוב להדגיש כי קיימות כמה וכמה קטגוריות שבגינן ניתן לבקש כיום זכאות, ובהמשך המאמר נרחיב עליהן בפירוט. 

על קצה המזלג נאמר שכל אדם שהינו צאצא של יהודי ניצול שואה, שאזרחותו הגרמנית נשללה ממנו, עשוי להיות זכאי לאזרחות. כמו כן, יכולים להיות זכאים צאצאים של אנשים שהתגוררו בגרמניה ולא היו אזרחים, עד ובמהלך שלטון הרייך השלישי. חשוב להדגיש כי הזכאות תקפה לא רק לצאצאים ישירים אלא לכל בעלי קשר דם כמו נכדים ונינים, וגם אין צורך שהוריהם הוציאו לעצמם אזרחות ודרכון גרמני.

על כן, במסלולי האזרחות העיקריים והנפוצים, מה שיש להוכיח הוא שקיים קשר דם לניצול שואה יהודי, בין אם היה נתין או תושב גרמניה בלבד, ובין אם היה אזרח, ואזרחותו נשללה או שנאלץ לעזוב את גרמניה בין 1933 ל- 1945. כזכור, שנת 1933 הייתה השנה בה עלתה המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה, ואילו 1945 הינה השנה בה הסתיימה מלחמת העולם השנייה.

מה חשוב לדעת על זכאות לאזרחות גרמנית?

האזרחות הגרמנית ניתנת להשגה במספר קטגוריות ומסלולים, בהתאם לאמור בחוק הגרמני. ראשית, ניתן לבקש את האזרחות בגין גבר או אישה שהיו תושבים/נתינים בגרמניה לפני שנת 1933, ואשר מרכז חייהם היה במדינה. יש לציין כי הוכחת מרכז החיים אינה תמיד פשוטה. אמנם, אין צורך לעשות זאת עבור מי שהיו קטינים באותן שנים, אך עבור בגירים היא מחייבת המצאת מסמכים המשקפים את חייו של האדם שבגינו מבקשים, כגון נתונים על בית, עבודה, נכסים וכדומה. בהמשך המאמר תובא הרחבה גם לגבי המסמכים הנדרשים.

כפי שניתן לראות, אינכם צריכים למעשה להיות צאצאים של אזרחים גרמנים בעבר, בין אם אזרחותם נשללה מהם או לא. מה שכן צריך להראות הוא את הקשר המשפחתי (קשר הדם) לאנשים שהיו תושבים או נתינים של גרמניה (בשטחים שהיו שייכים לה עד 1938), תוך הוכחת מרכז החיים לבגירים. למעשה, מדובר בתיקון חשוב לחוק האזרחות הגרמני. עד לפני זמן מה, האזרחות ניתנה רק מכוח קשר דם לאנשים שאכן היו אזרחים ואזרחות נשללה על ידי השלטון הנאצי, או בנסיבות אחרות. כיום, אין חובה שהאדם היה אזרח גרמני.

כך למשל, ייתכן שאדם היגר מפולין לגרמניה בשנת 1930 ולא הפך לאזרח, אלא היה תושב בלבד, ומרכז חייו היה בגרמני. הרציונל שמאחורי ההקלה הזו אומר, שאותו אדם יכול היה להיות זכאי לאזרחות גרמנית ברבות הימים, אלא שעקב עליית השלטון הנאצי נאלץ לברוח בגין רדיפות, אנטישמיות וכדומה, ולכן לא הגיע לכדי מעמד של אזרח. אם כן, החוק הנוכחי מבקש לתקן את העוול הזה, ומדובר באנשים רבים שיכולים כעת להיות זכאים. 

אמנם, יש צורך עקרוני להוכיח כי האדם עזב את גרמניה עקב רדיפה דתית, פוליטית או גזעית, אך עבור יהודים התנאי הזה אינו מהווה מכשול, והדברים מובנים. על כן, מבחינה זו רק צריך להראות שהאדם שבגינו מבקשים היה יהודי, וההוכחה תתקבל כעמידה בתנאי הזה.

מעבר לכך, כמובן שגם צאצאים של מי שהיו אזרחי גרמניה בין 1933 ל- 1945 יכולים לבקש בגינם את האזרחות הגרמנית. מדובר באנשים שהאזרחות שלהם נשללה בגלל נסיבות גזעיות, פוליטיות או דתיות, ושוב – מבחינת יהודים אין בעיה בתנאי הזה. זאת אומרת, שיכול להיות זכאי כל צאצא של מי שהיה אזרח גרמניה ואזרחותו נשללה על ידי השלטון.

בנוסף, יכול להיות זכאי כל מי שהינו צאצא לאזרח גרמניה, ונאלץ עקב התנאים ששררו באותה עת לנוס למדינה אחרת, שם קיבל אזרחות אחרת. אין זה משנה אם באותה עת אזרחותו כבר נשללה על ידי השלטונות הגרמנים או שלא. אחד החידושים החשובים שהביא החוק הגרמני החדש (אוגוסט 2021) לעניין זה, הוא שאין עוד הבדלה בין נשים לגברים.

אכן, עד לשנה זו הייתה אפליה מגדרית ברורה, לפיה לגברים קיים יתרון משמעותי על פני נשים. לדוגמא, אנשים שנולדו עד לשנת 1953 למי שאיבדו את אזרחותם הגרמנית, יכלו לקבל את האזרחות רק אם האדם שבגינו מבקשים היה גבר. אמנם, מי שנולדו אחרי 1953 ועד 1974 יכלו לקבל זכאות גם בגין אם אזרחית גרמניה, אך התנאי היה הודעה לשגרירות על הכוונה להוציא אזרחות עד לשנת 1977. 

יש לציין כי כיום יכולים להוציא אזרחות גם אנשים שנולדו לאם שהיא אזרחית גרמניה, ושאיבדה את אזרחותה עקב נישואין. גם אנשים שנולדו מחוץ לנישואים לאב שהיה אזרח גרמני, ושאימם הייתה בעלת אזרחות זרה, יכולים לקבל אזרחות. לכך מצטרפים אנשים שנולדו אחרי 1974 לאם שהייתה בעת לידתם בעלת אזרחות גרמנית.

בשורה חשובה לישראלים

עד לפני כשנתיים, הדרך להוצאת האזרחות והדרכון הגרמני הייתה חסומה בפני ישראלים רבים, גם אם אימם הייתה אזרחית גרמניה בעבר, וגם אם הם צאצאים למי שהיה תושב או נתין גרמני. לא פעם, אנשים אלו שהאזרחות הגרמנית הייתה חשובה להם מאוד, נאלצו לפנות אל המסלול הקשוח של בקשת אזרחות שלא על בסיס קשר דם. כלומר, להתחיל בתהליך שבו מוכיחים זיקה לגרמניה, ידיעה טובה של השפה הגרמנית, יכולות כלכליות טובות, וגם מוכנות לוותר על האזרחות הישראלית. במילים אחרות, מסלול שאינו רלוונטי לרוב הגדול של האנשים בישראל, וממילא הסיכויים לקבל בו אזרחות אינם גבוהים.

עם זאת, כיום המצב שונה לחלוטין. ראשית, מפני שניתן לקבל אזרחות גם בגלל אם שהייתה אזרחית גרמניה, ושנית, מפני שניתן לקבל גם עבור מי שלא היה אזרח גרמני. יתרה מכך, הרשויות בגרמניה ויתרו (ברוב הגדול של המקרים) על המבחן הנוקשה לידיעת השפה הגרמנית. בדרך כלל אין צורך בימינו במבחן כזה, ולעיתים כן נערכת שיחה קלה בגרמנית בשגרירות גרמניה, אליה יכולים להיערך גם מי שאינם דוברי גרמנית בכלל.

עוד נושא חשוב לגבי מעגל הזכאים, הוא שאין צורך להיות צאצא ישיר של האדם שבגינו מבקשים (גבר, אישה, אזרח, תושב). למשל, אם נכד מעוניין לבקש אזרחות בגין סבתו, הרי שאין צורך שהוריו יהיו אזרחים גרמניים בעצמם, או יבקשו גם הם אזרחות ביחד איתו, או אפילו יתנו את הסכמתם לבקשת האזרחות שלו (כל עוד איננו קטין). 

יש לציין כי במידה וכן מעוניינים להגיש בקשה לאזרחות עבור מספר אנשים (כגון אחים, ילד + הורה וכדומה), מוטב לכרוך את כל המבקשים בבקשה אחת, במקום להתפזר על פני בקשות פרטניות, דבר המאריך ומסרבל את ההליכים.

אגב, מן האמור לעיל יוצא שגם ילדיו של האדם המקבל את האזרחות הגרמנית זכאים לקבל בגינו. למעשה, הם זכאים עוד לפי האדם שבגינו מבוקשת הבקשה המקורית, כך שניתן כבר לכרוך גם אותם באותה הבקשה של אימם או אביהם. יחד עם זאת, מאחר שהתהליך של ילדים לאזרחי גרמניה הינו פשוט בהרבה, וכרוך ברישום בלבד, הרי שאפשר להסתפק בתהליך של ההורה, ולאחר מכן לרשום את הילדים בקלות יחסית.

מי שלא ניתן לכרוך אותו בבקשה הוא בן או בת הזוג של המבקש. חשוב להבהיר זאת: האזרחות הגרמנית אינה מעניקה אוטומטית זכאות כזו גם לבן או בת הזוג. על מנת להשיג אזרחות גם עבורו יש לבצע תהליך שונה לגמרי, הכולל מגורים בגרמניה לתקופה של מספר שנים, מבחן בידיעת השפה הגרמנית, ותנאים נוספים.

עוד חשוב לציין הרחבה של מעגל הזכאים, הנוגעת למשרתים בקבע או בסדיר. עד לפני מספר שנים, השלטונות הגרמנים אסרו על קבלת אזרחות למי ששירתו מרצונם בצבא זר (להבדיל משירות חובה בסדיר, אם כי גם כאן היו לעיתים בעיות). ואולם, עקב התיקונים שהתקבלו בשנים האחרונות, כיום גם מי ששירתו ומשרתים בקבע יכולים להיות זכאים לאזרחות גרמנית. 

למעשה, גם מי שבעבר נדחתה בקשתם לאזרחות בגין שירות בקבע בצה"ל, יכולים לפנות היום מחדש ופנייתם תיענה בחיוב אם הם עומדים בשאר התנאים האמורים לעיל. חשוב לומר שדברים אלו נכונים גם לגבי אנשים שהינם עובדי מדינה, שבעבר נתקלו בקשיים בהוצאת אזרחות גרמנית.

לבסוף, ראוי להדגיש כי בניגוד לעבר, אין צורך לוותר על אזרחויות ודרכונים אחרים. כלומר, מי שרוצה כיום להוציא אזרחות ודרכון גרמני אינו צריך לוותר על אזרחותו הישראלית, ולרוב גם לא על כל אזרחות ודרכון אחר שהוא מחזיק. יחד עם זאת, קיימות אזרחויות שלגביהן עלולים להיות סייגים, וכדאי לבחון את הנושא עם משרדנו עוד בטרם מגישים את הבקשה לשגרירות הגרמנית.

בעזרת מי אפשר לעשות את התהליך של הוצאת אזרחות גרמנית?

כפי שנראה בהמשך המאמר, הוצאת אזרחות גרמנית כרוכה בתהליך העשוי לקחת בן שנה לשנתיים בדרך כלל, אך לעיתים גם יותר. טווח הזמנים הנרחב משתנה ממקרה למקרה בהתאם לנתונים שצריך להוכיח, למסמכים הקיימים ברשות המבקש, למסמכים שצריך להמציא והמקומות בהם יש לחפשם. אמנם, הרשויות הגרמניות אינן נוטות להערים קשיים מיוחדים, ופועלות באופן יעיל ומסביר פנים, אך לעיתים קיים קושי באיתור המסמכים ויש להפעיל גורמים ועורכי דין מקומיים בגרמניה, לצד חיפושים אצל גופים בישראל.

על פניו, אין מניעה לעשות את התהליך באופן עצמאי, אך הניסיון מראה שכמעט כל האנשים שמתחילים את הדרך לבד, מבינים בשלב זה או אחר שיש צורך בעורך דין שילווה אותם. למעשה, גם מי שעושה את כל הדרך לבד עד לסיומה, יזדקק לרוב לעורך דין נוטריון על מנת לאמת את התרגום של מסמכים שונים. אולם הליווי של עורך הדין הולך הרבה מעבר לכך, החל מבדיקת הזכאות, דרך מילוי הנתונים, השגת האישורים הנדרשים, והגשה נכונה ומסודרת לשגרירות הגרמנית.

יש לציין כי עקב הביקוש הגבוה לדרכונים גרמנים, ולאזרחויות אירופאיות בכלל, קמו עם השנים גופים וחברות העוסקים בתחום. אולם חשוב להבין שיש הבדל בינם לבין משרד עורכי הדין. ראשית, בניגוד אליהם עורכי דין באמת בקיאים ומבינים את רזי החוק הגרמני, דבר המאפשר להתנהל באופן מדויק, נכון ויעיל יותר, ולהימנע מטעויות מיותרות. שנית, עורך הדין כפופים לכללים אתיים מחמירים, ולכן המחויבות שלהם כלפי הלקוחות גדולה בהרבה מזו של חברה בע"מ כלשהי. 

אכן, בניגוד לגורמים אחרים, עורכי הדין מתחייבים ללוות את הלקוח לכל אורך הדרך ולרמה מקצועית גבוהה ביותר, וזוהי מחויבות חשובה בתהליך שיכול לקחת שנה, שנתיים או אפילו שלוש. אין זה נעים שהגוף המלווה נעלם או מתפרק באמצע, או שאינו זמין במיוחד לענות על שאלות, והמבין יבין.

יחד עם זאת, הכוונה היא כמובן למשרדי עורכי דין אשר הוצאת אזרחויות ודרכונים של האיחוד האירופי היא תחום התמחותם המרכזי, ואף הבלעדי. ככל שזוהי התמחות ספציפית וככל שמדובר במשרד וותיק, כך הטיפול בתיק שלכם יהיה מהיר ונוח יותר. היכולות מתבטאות בין היתר בצוות דובר שפות רבות, ביניהן כמובן גם גרמנית, המורכב משורה של אנשי מקצוע הכוללים עורכי דין, נוטריונים, מתרגמים ואנשי אדמיניסטרציה.

כמו כן, היכולות מתבטאות בקשרים עם גורמים רלוונטיים בישראל ובחו"ל, הכרת ההתנהלות של הגופים השונים, עבודה משותפת עם משרדי עורכי דין איכותיים בגרמניה, ועוד. במילים אחרות, משרד עורכי דין להוצאת אזרחות גרמנית, מספק קורת גג אחת לכל התהליך מתחילתו ועד סיומו. כמעט כל הפעולות יכולות להתבצע על ידי המשרד עצמו ללא מעורבות מצדכם, עם ייפוי כוח שתיתנו לנו. מכאן והלאה אנו לוקחים את המושכות לידיים, ונדאג לכך שהפעולות הנדרשות מצדכם יהיו המינימאליות ביותר.

כמה מילים על תהליך בקשת האזרחות

הרשויות בגרמניה אמנם אינן נוטות להערים קשיים, אך התהליך יכול להיות ממושך ולהצריך פעולות רבות המחייבות את ידיעת השפה הגרמנית על בורייה. מטבע הדברים, מה שצריך להשיג הוא מסמכים המוכיחים את הטענות שבגינן אתם מבקשים אזרחות, בין אם על בסיס אזרחות שנשללה, על בסיס מגורים בגרמניה וכדומה.

ככל שיש לכם יותר מסמכים, ובעיקר אם מדובר באדם שלא היה אזרח גרמני, כך מעלה הדבר את הסיכוי לקבלת הבקשה שלכם. לדוגמא, המסמכים עשויים לכלול תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודות על יציאה מגרמניה בתקופה האמורה (1933- 1945), תעודות לקבלת פיצויים ורנטה מגרמניה, תעודת של מרשם התושבים הגרמני, וכן הלאה. כמובן, יש גם להראות את הקשר המשפחתי (קשר הדם) לאדם שבגינו מבקשים כגון תעודת לידה, נישואין, תמצית רישום וכדומה.

יחד עם זאת, עוד לפני שמתחילים לברר להשיג את כל המסמכים, יש לפנות אל השגרירות הגרמנית באופן מקוון ולמלא טופס בסיסי, בליווי צילומי דרכון של המבקשים, פרטיהם האישיים, הסיבה שבגינה מבקשים אזרחות, ועוד. מילוי נכון של הפרטים וצירוף המסמכים המבוקשים, יתרום למניעת עיכובים מיותרים, כלומר לבקשה של השגרירות להוספת מסמכים שחסרים לה. 

מה קורה בשלב הבא?

אחרי שהתקבל האישור להמשיך בתהליך האזרחות, מתחיל פרק הזמן בו אוספים את המסמכים שתוארו לעיל, ועוד רבים נוספים. יש לציין כי אם מדובר במסמכים בעברית, המגיעים לרוב ממשרד הפנים ולעיתים מהרבנות והמשטרה, יש צורך לתרגם אותם לגרמנית עם נוטריון, או באמצעות מתרגם בעל הכרה מיוחדת מטעם הרשויות בגרמניה.

חיפוש המסמכים עצמו עשוי להתברר כמשימה המורכבת ביותר, והיא זו שקובעת את משך ההליך יותר מכל פרוצדורה אחרת. כאמור, יש להמציא מסמכים כגון צילום דרכון ישן, הודעה על שלילת אזרחות, רישום במרשם האוכלוסין, תעודת יציאה מגרמניה, תעודות המעידות על מרכז חיים בגרמניה בתקופה המדוברת, ועוד. לרוב ניתן להשיג את התעודות דרך אתרי אינטרנט של הרשויות השונות, אך לעיתים יש צורך להגיע פיזית לארכיונים בגרמניה. כמו כן, לעיתים התשובה והמסמכים מתקבלים מהר מאוד דרך האינטרנט, אך לעיתים חולף זמן ממושך יותר, ולעיתים צריך להפעיל אנשי קשר בגרמניה על מנת שיבצעו את העבודה.

אז שוב, ניתן להבין עד כמה חשוב שהליווי לתהליך ייעשה על ידי משרד עורכי דין דובר גרמנית, המכיר היטב את הרשויות בישראל ובגרמניה, את הארכיונים הרלוונטיים ואופן התנהלותם, ומקיים קשרים פוריים עם משרדי עורכי דין בגרמניה לצרכים מיוחדים. 

כאמור, משרדנו עושה כל מאמץ על מנת להקטין את מעורבותכם ולהוריד את הנטל מעל כתפיכם. יחד עם זאת, מה שיכול לסייע מאוד הוא התגייסות שלכם בתחילת הדרך לאיתור כל המסמכים שכן נשמרו בארגזים של המשפחה. ככל שיהיו בידינו יותר מסמכים כאלו (רנטה, תעודת לידה וכדומה), כך יהיה קל ומהיר יותר לעבוד מול הרשויות בגרמניה ובישראל.

לשאלות נוספות לגבי אזרחות ודרכון גרמני

אנו יודעים שלאנשים השוקלים להוציא אזרחות ודרכון גרמני יש הרבה שאלות, בין אם בנוגע לזכאויות שלהם, ילדיהם ובני זוגם, בין אם לגבי משך התהליך ועלויותיו, וכן הלאה. אנו זמינים עבורכם בכל שעות הפעילות של המשרד ונשמח להשיב לשאלות והתלבטויות. בנוסף, נוכל לבצע עבורכם את הבדיקה לזכאות ללא עלות או התחייבות, כך שבטוח שאין לכם מה להפסיד.

במידה ותבחרו לעבוד איתנו, תזכו לשירותיו הנחשב לאחד המובילים בישראל בתחום האזרחות וההגירה, שכבר ליווה אלפי ישראלים להוצאת אזרחות ודרכון ישראלי. המענה ניתן כאמור תחת קורת גג אחת, עם מעטפת מקצועית של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים, המעניקים ליווי אישי וקרוב בזמינות גבוהה וברוח טובה.

יש לכם שאלות נוספות? מעוניינים בביצוע בדיקת זכאות לאזרחות גרמנית ללא עלות או התחייבות? אם כן, לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ וליווי מתחילת התהליך ועד סופו, הנכם מוזמנים לפנות אל סניפי משרד עורכי הדין פינקו ברקן (רמת גן וחיפה) בטלפון 03-6444500.

0 +
שנות ניסיון